background image
image
image
image
Beschikbaar
Nieuws
Info video
Seeing Me Nieuwsbrief

Werkwijze

 
De jongere bepaalt zelf waaraan gewerkt wordt.

 
Deze bepaling is essentieel voor het gebruik van deze methode in de klas. Sommige onderwerpen in deze App zijn emotioneel beladen en pijnlijk.
Als de jongere er zelf voor kiest om met zo’n pagina te beginnen hoef je ook niet bang te zijn dat de jongere overweldigd zal worden door emoties die hij niet meer onder controle kan krijgen. Zo worden er nooit dingen overhoop gehaald waar de jongere nog niet aan toe is. Juist door de werkwijze zelf te kunnen bepalen met welke pagina je aan de gang gaat, geeft de jongere de ervaring weer zelf greep te krijgen op belangrijke levensthema’s.

 
De mentor stuurt niet maar begeleidt.

 
De mentor toont interesse, helpt met misschien met een stukje functionaliteit van de App, kan spellingscorrecties geven mits de jongere daarom vraagt en toont belangstelling voor het verhaal van de jongere. De mentor geeft de jongere zo het gevoel dat hij belangrijk is, zijn mening ertoe doet en zijn levensverhaal waardevol en de moeite waard is. Elke week besteedt de mentor 1 vast uur aan het werken met deze methode. De jongeren kunnen vrijelijk beschikken over de computers in de klas, om werkbladen in te vullen, collages te maken of tekeningen te maken voor de App. Op internet kunnen ook foto’s en plaatjes, informatie en videofilmpjes worden gezocht. De mentor inspireert de jongeren om ook thuis na te denken over de onderwerpen van de werkbladen, pagina’s in te vullen of voor te bereiden, en plaatjes en foto’s te verzamelen. Thuis kunnen ook oude foto’s worden ingescand en geupload in de App.
Het is belangrijk dat ook de mentor zelf met de App bezig is, werkbladen invult en achtergronden vorm geeft. Vervolgens kan hij deze delen met de jongeren in de klas. Dit stimuleert de jongeren om met dezelfde openheid hun eigen antwoorden te delen en de achtergronden en filmpjes te laten zien. Een Smartboard komt daar natuurlijk heel goed bij van pas.

 
De inhoud van de Web-App is privé.

 
Natuurlijk zijn we allemaal nieuwsgierig naar de bijdragen van de jongere. Belangrijk in deze is dat de jongere zelf toestemming moet geven om bepaalde werkbladen te laten lezen. Respecteer altijd de geheimen van de jongere en zeg ook tegen hem dat je niets zult lezen wat hij niet wil. Iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij het maken van deze App moet van deze afspraak op de hoogte zijn. Druk de leerlingen op het hart hun wachtwoord niet aan anderen te geven. Alle info blijft op die manier prive.

 
Gevoelens zijn belangrijker dan de feiten.

 
Het gaat er dus niet om of de informatie die de jongere opschrijft correct is of niet. Voor ons is die informatie nauwelijks of niet te verifiëren. Het gaat hier om de subjectieve beleving van de jongere, die er gewoon mag zijn en recht heeft op een plekje. Door deze informatie regelmatig met de jongere te bespreken, als hij daar om vraagt en te herhalen maakt dat de jongere langzamerhand een beter begrip krijgt voor zijn omstandigheden en pijnlijke gevoelens kan gaan verwerken. Deze methode is daarbij een super hulpmiddel.