background image
image
image
image
Beschikbaar
Nieuws
Info video
Seeing Me Nieuwsbrief

Waarom Seeing-Me?

Levensverhalen schrijven in een prachtige Web-App

 
Deze methode:
• bevordert de identiteitsontwikkeling bij jongeren tussen 11 en 16 jaar.
• geeft de jongere een bewuste plek in een snel veranderende wereld.
• stimuleert onderling respect voor elkaars achtergrond.
• maakt persoonlijke vraagstukken en ideeën spontaan bespreekbaar.
• geeft elke leerling de ruimte zich te uiten.
• bevordert de positieve sfeer in de groep met empathie en begrip.
• betrekt ouders, voogden, leerlingbegeleiders en leeftijdsgenoten bij
dit belangrijke ontwikkelingsproces.
• bevordert de veilige leeromgeving.
• werkt preventief en signalerend.
• stimuleert de begeleider te inspireren en te luisteren (niet te sturen).
• is de basis voor een digitaal portfolio.

 
omdat delen heelt!!
 

Waarom “Seeing-Me” voor de jongeren?

De App ziet er zo super mooi uit dat de jongere meteen het gevoel heeft dat hij een kadootje krijgt. De meevaller is al binnen. Je krijgt er geen punt voor en er is niets goed of slecht.
Het enige wat wordt gedeeld zijn ervaringen, gedachten en gevoelens en die zijn zoals we allemaal weten, zuiver subjectief.
Het zelfbeeld van de jongere wordt versterkt. Er wordt gericht gewerkt aan identiteitsvorming wat resulteert in een positiever beeld van zichzelf.
Het zelfbewustzijn groeit. Vindt er geen ontwikkeling van het individu plaats dan is er stilstand en daar begint het kwaad (Goleman).
Belangrijke gebeurtenissen uit het huidige leven van de jongere worden in de Web-App opgeschreven en bewaard, maar ook uit het verleden worden weer opgespoord en vastgelegd. Zo kan de jongere langzaam maar zeker snappen en verwerken wat er allemaal is gebeurd.
Alles krijgt een plekje, zowel positieve gedachtes, gevoelens en ervaringen als negatieve. Elk gevoel heeft zijn eigen waarde. Daarom moeten gevoelens niet worden onderdrukt, maar wordt er vanzelf een evenwicht gevonden door aan al die gevoelens een eigen waarde toe te kennen en er een plekje
voor te vinden.
Er is wekelijks een aandachtig, luisterend oor aanwezig. Dit schept steun en nabijheid voor de jongere en zo kan deze relatie zich ontwikkelen tot een vertrouwensrelatie. (kan, maar hoeft niet)
Elke jongere krijgt in ieder geval op deze manier gestructureerd een vorm van sociaal-emotionele begeleiding.
Stukje bij beetje worden losgeknipte levensstukken weer aan elkaar geplakt. Zo kan er weer wat orde ontstaan in een soms chaotisch en verward
heden en verleden.
De App is een prachtig bezit en wordt naarmate er langer aan wordt gewerkt alleen maar waardevoller.

 

Waarom “Seeing-Me” voor de mentor?

• Met deze App heeft de mentor een duidelijk raamwerk in handen waarmee hij zijn groep tijdens mentor-uren sociaal-emotionele begeleiding kan geven.
• Er ontstaat een intiemere sfeer in de klas, omdat de jongeren schrijven en praten over zaken die voor hen persoonlijk belangrijk zijn. De jongeren voelen zich meer verbonden met elkaar, ook omdat ze merken dat velen met dezelfde problematiek rondlopen. Deze sfeer van hechting en veiligheid zal het gehele onderwijs aan de groep ten goede komen.
• Er ontstaan spontaan discussies in de groep tijdens het werken met de App. Sommige jongeren zullen aan de discussie meedoen en anderen zullen alleen luisteren, terwijl weer anderen gewoon blijven doorwerken in hun eigen App. Dit stimuleert en inspireert zowel de jongeren als de begeleider.
• Door het delen van levensverhalen zullen de jongeren onderling, maar ook voor hun begeleider, meer begrip en empathie voor elkaar krijgen.
• De App gaat met de jongeren zelf mee van groep naar groep en van mentor naar mentor. Groepswisselingen, nieuwe instroom en overplaatsingen zullen het individuele en groepsproces verder niet negatief beïnvloeden.
• Deze methode is uitermate geschikt voor een multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende ketenpartners die zich met de jongeren individueel bezighouden. Iedereen kan belangstelling tonen voor de App en meedoen.