background image
image
image
image
Beschikbaar
Nieuws
Info video
Seeing Me Nieuwsbrief

Inhoud

Seeing Me is een Web-App waar jongeren in 140 pagina’s met voorgestructureerde werkbladen hun levensverhaal vertellen. De achtergrond van elke pagina kan naar eigen smaak van de leerling worden ingericht en vormgegeven. Een aantal functies hiervoor zitten in het programma zelf ingebouwd. Daarnaast kunnen bewerkte foto’s, tekeningen, filmpjes etc via andere applicaties worden geupload. De inlogpagina heeft een prachtige levensboom waar leuke foto’s in komen te staan. Deze kaders worden langzaam maar zeker gevuld met foto’s die de leerling gaandeweg in de App zet.
De web-app is verdeeld in 3 hoofdstukken:

 

 

Binnen deze hoofdstukken geeft de jongere een beschrijving van zichzelf door het invullen van pagina’s over de meest uiteenlopende levenskwesties.
Elk hoofdstuk heeft ook een index. Daar kan de jongere zelf een onderwerp uitzoeken waar hij over wil schrijven. Heeft hij de pagina af en opgeslagen dan wordt het bolletje in de index groen. Zo kan de mentor in de index zien hoever de leerling al is met zijn of haar App.

Het invullen van alle pagina’s en het vormgeven van alle achtergronden neemt 1 leerjaar in beslag als de mentor ongeveer 1 lesuur per week aan de methode besteed. De school kan er echter ook voor kiezen om er 2 jaar over te doen en zo ruimte over te laten voor het behandelen van andere onderwerpen tijdens de mentorlessen. Aan het eind van het traject krijgt de leerling een PDF met alle ingevulde pagina’s en achtergronden. Dit kan dan digitaal bewaard worden.

 
Klasse-forum

Elke klas krijgt een eigen forum. De mentor is de moderator voor dit forum. Zo kan iedereen in de klas onderwerpen bespreekbaar maken en reageren. Daar dit allemaal digitaal mogelijk is, kan dit ook op andere tijden gedaan worden dan alleen tijdens de mentorles. Dit opent een heel scala aan mogelijkheden. Het is aan de mentor en de groep om dit verder naar eigen wens in te vullen.