background image
image
image
image
Beschikbaar
Nieuws
Info video
Seeing Me Nieuwsbrief
wereldburger 7 wereldburger 6 wereldburger 5 wereldburger 4 wereldburger 3 wereldburger 2 wereldburger
Mentorlessen voor 11 – 16 jarigen.
DELEN = HELEN
De mentor heeft zijn handen vrij voor persoonlijke gesprekjes, terwijl de rest zinvol aan het werk is.
Prachtig educatief instrument ter voorbereiding op het portfolio.
Zelfkennis (seeing me) leidt tot bewust keuzes maken!!
Hierdoor ontstaat: zelfkennis, empathie voor elkaar, fijnere sfeer
in de groep en veel onderlinge betrokkenheid.
Maak tijdens de mentorles structureel ruimte voor het persoonlijke verhaal van iedere leerling.
Seeing-Me is de digitale versie van de mentormethode: "Ik ben een wereldburger".

Een gebruiksvriendelijke Web-App waarin de leerlingen op creatieve wijze hun eigen persoonlijke verhaal vertellen in 140 webpagina's verdeeld over 3 hoofdstukken.

> Demonstratie video <

Dit ben ik

Het heden wordt vastgelegd. Datgene wat de jongere nu meemaakt, alle veranderingen, de manieren waarop hij nu over het leven nadenkt, datgene wat hij nu belangrijk vindt, alles krijgt een plekje. Ook personen die nu belangrijk voor hem zijn: familie, vrienden, hulpverleners kunnen worden beschreven. Naast de schriftelijke informatie kan de jongere uitdrukking geven aan zijn gedachten en gevoelens door op creatieve wijze de achtergronden van de webpagina’s vorm te geven. Dit is mogelijk met foto’s, tekeningen, gekleurde achtergronden, stickers, plaatjes van het internet, filmpjes, geluidsfragmenten en alle andere manieren die het internet biedt om dingen digitaal vast te leggen.

Share

Dit was ik

Het verleden komt weer tot leven. Door over het verleden te gaan nadenken, herinneringen weer op te halen en op te schrijven komen vaak allerlei puzzelstukjes weer boven water, die daarvoor waren vergeten. Dit gedeelte kan soms pijnlijke herinneringen omhoog halen, die de jongere dan herbeleeft. Dit zorgt voor een stukje begrip en verwerking van dat verleden. Alles krijgt een plekje, zowel leuke als nare herinneringen. Het mag er allemaal zijn, zonder oordeel. Door het op gang brengen van de interne dialoog over belangrijke gebeurtenissen en met belangrijke anderen is het mogelijk dit alles weer te integreren in het huidige leven.
 

Share

Mijn toekomst

De toekomst krijgt kleur. Door gericht na te denken over de toekomst en de ideeën die de jongere daarover heeft moet hij over een onzekerheidsdrempel heenstappen. Wat er gaat gebeuren en hoe het hem in de toekomst zal vergaan weet hij immers niet. Het fantaseren erover zegt echter wel iets over hoe hij over zichzelf en zijn mogelijkheden denkt. Een perspectief met inhoud, vol idealen of niet, geeft het leven van de jongere weer een uitzicht met wat kleur. Dit vormt een uitstekende basis voor het portfolio.
 
 
 
 

Share

Seeing Me App